Chào bs ạ ! Cho cháu hỏi khi lấy tay cho vào tai thì thấy màn chắn, thì liệu màng chắn đó có phải màng nhĩ kh ạ ! Vầ màng nhĩ cách tai ngoài bao nhiêu cm ạ ! Mong bs tư vấn giúp cháu ! Cháu cảm ơn

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ