Chào bs con e bị són phân ra quần gần tháng nay , e đã bổ sung men tiêu hoá 3 ngày nay mà k thấy đỡ.bác sĩ cho e hỏi phải làm cách nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ