Cháu bị loạn thị viễn chau khám ở HP rồi bs bảo bị nặng cháu 6 tuổi. Xin hỏi bách sĩ cháu lên HN khám thì vào phòng khám nào tầng mấy thưa bác sĩ.

Bạn có thể khám tầng 8 nhà E bệnh viện mắt trung ương
Hoạch trung tâm thị giác trường Đại học y Hà nội số 1 tôn thất tùng
Cảm ơn bạn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ