Cháu năm nay lên lớp 12 bình thường cháu chỉ có mụn trên mặt hoặc lưng mới đây tự nhiên cháu có mụn ở gần vùng âm đạo nên cháu hơi lo có sao không ạ?