Con tôi 28 tháng tuổi, nhưng các móng tay và móng chân cháu bị nấm móng, nhìn móng ko được bình thường