bác sĩ ơi, hôm qua cháu đang nằm thì phát hiện hơi đau ở tai. bây giờ ngay vị trí trước dái tai cháu sờ vào thấy có một hạch cứng, chạm vào hơi đau. cho hỏi cháu bị gì vậy ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ