Cháu bị nổi hạch ở cuối hàm dưới tai tầm hơn 1 năm.Hạch không sưng không đau nhức không đỏ hay có mủ.Hạch nổi ở cả hai bên trái phải cùng vị trí ạ.Hạch cháu sờ hình như không di chuyển,khá chắc ạ.Tuy nhiên hạch này không to lên ạ chỉ lúc nào cháu nắn bóp nhiều quá thì sẽ bị sưng đau.Cháu không bị nổi nạch to ở đâu trên cơ thể.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ