Từ khi có lỗ trên amidan thì nuốt nước bọt như bị có gì đó cản lại. Còn hay có đờm nữa. Đây là dấu hiệu của bệnh gì ạ. Có nguy hiểm không thưa bác sĩ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả