Bác sĩ ơi. Hiện tại cháu đang cho con bú. Nhưng bị đau mắt đỏ . Vậy giờ có thuốc nhỏ mắt dành cho phụ nữ cho con bú mà k ảnh hưởng đến con k ak

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ