Tay cháu lúc đầu nổi mụn nước sau nó lỡ ra như này thì có sao không ạ