Tay cháu lúc đầu nổi mụn nước sau nó lỡ ra như này thì có sao không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ