Dạ hiện tại cháu thấy có cục xương phía ngoài lồi ra ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ