Dạ hiện tại cháu thấy có cục xương phía ngoài lồi ra ạ