Tôi chỉnh nha móm, gắn mắc cài hồi tháng 1. Lần gần nhất tái khám là cuối tháng 6. Do dịch đến giờ tôi vẫn chưa tái khám đc thì có ảnh hưởng đến tiến độ k hay răng vẫn chạy nhưng chậm hơn ạ?