Cho cháu hỏi, cháu đi đại tiện khó đI phân lẫn máu, khi đi xong bụng trái hơi đau âm ỉ, cho cháu hỏi có phải cháu bị bệnh về đường ruột rồi đúng ko ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ