cho con hỏi năm này con 14t lần đầu con bị là tnh con bị khó thở xong con hoản loạn lên xong bắt đầu từ đó đến h là 8-9 tuần rồi con bị khó thở lo lắng lo sợ mà kh bt sợ điều j có khi con đau giữa ngực lệt qua trái chút và đau bả vay và con bị nghẹn cuống họng nổi hạch 2 bên dưới cằm 2 cục nhỏ kh đâu di chuyển đc ạ cho con hỏi con bị j v ạ và cho con pp điều trị ạ con cảm ơn bsi