Cho e hỏi cô bé e ra màu này là bị gì vậy ạ?
E có uống tránh thai hằng ngày. Tháng rồi e bắt đầu ngưng thuốc ngày 8/7 đã ún đủ vĩ 21 viên. Hàng tháng đều kinh.
Đến ngày 11/7 e có qhe thả vào trong
Ngày 12/7 e có kinh đúng chu kì, đến ngày 16/7 thì hết
Ngày 17/7 e có qhe nhưng xuất ngoài
Hôm nay ngày 23/7 e bị ra dịch này. Không biết bị gì mong bác sĩ giúp e ạ
E cảm ơn