• Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết


    Dì bạn bị u đầu tụy chèn ép đường mật đã đặt stent,có thể đặt stent tạm thời bớt tắc mật sẽ mổ cắt u, có thể đặt stent vĩnh viễn do u xâm lấn di căn ko cắt được,bụng chướng to,báng bụng,chân tay phù là giai đoạn muộn của bệnh,cơ thể suy kiệt... bạn cần hỏi lại bs lúc đặt stent xem tính làm gì tiếp theo, bs nắm được thông tin toàn bộ xét nghiệm sẽ tư vấn thêm cho bạn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ