em bị củng khá lâu , 21 tuổi ạ , chưa có biểu hiện gì hết ạ , chỉ 1 ít thôi ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ