Em có một cục hạch ở cổ xuất hiện 5 năm nay rồi ạ, hạch cứng, không đau, ấn vào thì di chuyển được, hình bầu dục, viền rõ, kích thước tầm 1,5-2cm, từ lúc có đến giờ kích thước vẫn vậy, sức khoẻ bình thường

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ