Da mặt em hiện tại cứ nỗi những nốt đỏ này, có thuốc uống thì lặn nhưng không thuốc thì lại nỗi lại. Những nốt này còn nổi ở cổ và lòng bàn tay ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ