Da mặt em hiện tại cứ nỗi những nốt đỏ này, có thuốc uống thì lặn nhưng không thuốc thì lại nỗi lại. Những nốt này còn nổi ở cổ và lòng bàn tay ạ