Chuyện là lần trước em có quan hệ nhưng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi ạ em bị trễ khinh và thử thai một vạch đậm một vạch nhạt