Cho em hỏi em là tháng 5 em có kinh vào ngày 19-22 tây nhưng đến nay là 23/6 em vẫn chưa có là sao ạ ? Em có quan hệ xuất tinh ngoài vào ngày 14/6 thì đến nay có thể thử thai chưa ạ ? Em cảm mơn bsi

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ