Bác sĩ ơi. Cho em hỏi. Chồng em bị tinh trùng yếu. Tiến tới 11%. Hd bình thường 2%. Em thì bị buôngf trứng đa nang. Như vậy cần uống gì hay làm gì để nhanh có bé ah.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ