Bác sĩ ơi. Cho em hỏi. Chồng em bị tinh trùng yếu. Tiến tới 11%. Hd bình thường 2%. Em thì bị buôngf trứng đa nang. Như vậy cần uống gì hay làm gì để nhanh có bé ah.