Bác sĩ cho em hỏi. Chu kỳ kinh của em trước đây thì sớm 3 ngày (27 ngày). Sau 1 thời gian 3 4 tháng thì lại sớm 5 ngày (25 ngày). Rồi hiện tại 2 3 tháng sau lại sớm 6 ngày (23 ngày). Cứ càng ngày càng sớm hơn như vậy có sao không ạ ?. Em vẫn ra lượng máu bình thường, đau bụng nhẹ và hành kinh 5-7 ngày. Cảm ơn bác sĩ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ