Mức độ của bé là nặng hay nhẹ ạ?
Có ảnh hưởng đến việc ăn , bú ,và ngôn ngữ của bé k ạ?
Hướng giải quyết là như thế nào ạ?