Bác sĩ ơi, em e năm nay 25 tuổi. Trc khi phát hiện ra ung thư hạch em có đi trích mủ hạch oét nách tại pk tư nhân gần nhà. Vậy liệu có phải do bác sĩ trích mủ hạch cua e mà e bị ung thuê hạch ko ah?