e thấy có nốt thịt đỏ nhỏ bên âm đạo không đau rát không ngứa chỉ vô tình nhìn thấy nên nghi ngờ xin hỏi bác sỹ có phải smg không? xin cám ơn