Mai Phương Giang -19t
Khi đang quan hệ ( có sử dụng biện pháp ) phần âm đạo có ra 1 lượng dịch màu trắng khá nhiều vậy cho em hỏi có phải tinh trùng không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ