• Bác sĩ Đặng Văn Hà


    Chào bạn. Tỷ lệ có thai trung bình mỗi tháng khi hai vợ chồng quan hệ xung quanh thời điểm trứng rụng rơi vào khoảng 10-20%. Vì vậy, nếu không sử dụng biện pháp tránh thai thì khả năng bạn dính bầu là chuyện dễ xảy ra ạ