dạ bác sĩ cho e hỏi. nay e trễ kinh 2 ngày mà 1/4 e mệt mệt r siêu âm, bác sĩ bảở là có túi thai kêu e đợi 1 tuần nữa siêu âm lại coi sao
Theo bác sĩ e có khả năng k ạ
3/4 e thử que thì có 1v à

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ