BS cho em hỏi có thể tiến hành đồng thời phẫu thuật nâng mũi sau khi làm phẫu thuật tháo bỏ vật giả cấy ghép được không thưa bác sĩ? Đầu mũi của em hơi thấp và không được nhô cao, vì vậy em muốn làm phẫu thuật nhằm cải thiện và khắc phục khuyết điểm này.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ