Em có bầu ngứa nên gãi nó trầy tè le , bây giờ em đẻ rồi thì nó vẫn còn ngứa nhưng ít hơn lúc bầu , chân thì thâm ( hình ảnh & video phía dưới ) . Có cách nào để trị hết mấy vết thâm này ko ạ ????