Cổ cháu khi nuốt nước bọt hay bị .ăn uống thì nuốt bình thường.mỗi lần ăn uống xog thì cảm giác nuốt vướng càng khó chịu hơn cháu bí mấy tháng nay rồi ạ