Cổ cháu khi nuốt nước bọt hay bị .ăn uống thì nuốt bình thường.mỗi lần ăn uống xog thì cảm giác nuốt vướng càng khó chịu hơn cháu bí mấy tháng nay rồi ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ