bs ơi. hôm qua con đi siêu âm đầu dò. kết quả con bị dịch túi cùng D=8x12mm. cho con hỏi dịch này có nguy hiểm và ảnh hưởng gì tới khả năng sinh sản k ạ