Con em 6 tuổi tự nhiên lên hạt như thế này, hạt ko ngứa nếu xoa vào thì cháu kêu đau, mà hạt càng ngày lên càng nhiều. Bs giúp cháu với...em xin cảm ơn bs nhiều!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ