con e 2t bị ngã rách đường tiếp giáp giữa môi và lợi thưa bác sĩ có nguy hiêm ko ạ.vết rách có tự lành đk ko,hay phải đưa con đến viện kiểm tra ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ