Con e nó bị đỏ vùng da có phù và rát ,e không biết bé bị gì e có hình cụ thể cho bác sĩ thấy rõ hơn, e mong bác sĩ trả lời trong mùa dịch này e rất lo ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ