Dạ e đã gửi ảnh cho bs rồi ạ . bên đây ko cho gửi ảnh ạ