• Bác Sỹ Ngọc Bích


    chào bạn, b vui lòng cung cấp thêm hình ảnh tình trạng da các vùng khác của con bạn, đông thời cung cấp thêm các thông tin của bệnh như, con bạn bao nhiêu tuổi, đã khám và điều trị bằng thuốc gì, ở đâu, có ngứa không, bệnh nặng lên khi nào b nhé

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ