Cho hỏi con mình 14 tháng cháu cứ đi ngoài từ 2 đến 3 lần tuỳ lượng ăn nhiều hay ít. Mẹ đang bổ sung men vi sinh 10 chủng. Cũng có ngày cháu đi phân đặc nhưng cứ ăn cá hay tôm là cháu đi ngoài.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ