Cho hỏi con mình 14 tháng cháu cứ đi ngoài từ 2 đến 3 lần tuỳ lượng ăn nhiều hay ít. Mẹ đang bổ sung men vi sinh 10 chủng. Cũng có ngày cháu đi phân đặc nhưng cứ ăn cá hay tôm là cháu đi ngoài.