Tôi năm nay 20 tuổi , nam , vài ngày nay da ở bắp chân và bắp tay tôi bị nổi như trong hình thì mắc bệnh gì vậy ạ