Bé mình 2m tuổi bé bú hai bị ọc sữa, có khi ọc như vòi nước ạ. Thường vào ban đêm từ 7h trở đi. Bé bị khoảng tháng nay nhưng càng ngày càng tăng. Có khi bé ọc mà nghe trong bao tử bé cuộn cuộn nước á. Nhờ BS tư vấn giúp ạ. Bé bú chỉ 60ml/lần cách nhau 2h cho bú ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ