Tình hình là em bị ngứa hơn 10 ngày rồi E có ra tiệm thuốc mua cetirizin uống mà mua thêm thuốc bôi fucicort nhưng k khả quan nó cứ lan ra và ngứa nhiều chỗ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ