Da hay xuất hiện rải rác các nốt đỏ, có đầu mủ nhỏ, không ngứa, hơi đau. Nốt nhỏ, bị sưng. Khi xẹp để lại vết thâm. Các vết này nằm rải rác ở đùi, và chân.