Cho em hỏi cách điều trị viên lỗ chân lông ạ
Điều trị như vậy thì chi phí thế nào
Và bao nhiêu buổi thì khỏi bệnh ạ
Sau khi điều trị có trở lại hay không ạ