Chào bác sĩ cháu nhà em mới sinh được 6 ngày tuổi
Ở trán và chóp nổi lên nhiều mụn li ti
Liệu cháu có sao không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ