Chào bác sĩ cháu nhà em mới sinh được 6 ngày tuổi
Ở trán và chóp nổi lên nhiều mụn li ti
Liệu cháu có sao không ạ