Bs cho em hỏi là da e nổi lên cục này, lúc đầu màu đỏ nhưng sau mấy làn e đâm không thủng, e dùng tay ấn đè mạnh thì nó bị đen . Nó là loại gì vậy ạ ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ