Chào bác. Tôi là Hùng 57t. Tôi được chẩn đón là bị giảm lipit máo. Bác sỉ cho tôi thuốc uốn 1 tuần, nhưng con tôi sem trên in tơ nết thì thấy bệnh này không cần uốn thuốc mà tập thể dục và ăn rau sanh. Bác sỉ tư vấn dúp tôi cảm ơn rất nhiều.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ