Tôi Là Nam, 60 tuổi, cách đây 3 ngày có đặt 1 stent động mạch vành, cho tôi hỏi tuần sau tôi có thể chích Moderna , vaccine Covid 19 được không thưa bác sĩ. Tôi xin cảm ơn.