• Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn: khi đặt vòng khiến rong kinh thì tháo vòng là 1 lựa chọn đúng đắn sáng suốt. Sau khi tháo vòng thì tác dụng ngừa thai của dụng cụ sẽ biến mất ngay lập tức, vậy nên nếu tiếp tục tránh thai thì đòi hỏi bạn phải tiếp tục sử dụng biện pháp phòng tránh luôn. Cụ thể theo lựa chọn của bạn là tiếp tục uống thuốc.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ